اختصاد

ما با اقتصاد شوخی داریم !

اندر حکایات بزرگترین بانک دولتی ایران که به قول معروف کرکر خنده است !

ویدئو : بدهکاران دانه درشت بانکی و طرز برخورد با آنان !

“اختصاد” همزمان با ولادت امام رضا (ع) ، فعالیت جدی اش در شوخی را آغاز کرد !

افشا شد / اثبات علمی و کشف دلیل پرداخت وام های کلان بدون ضامن !

اندر حکایات حذف فقر مطلق در سال ۱۴۰۰ و آقای خاص دولت !