اختصاد

ما با اقتصاد شوخی داریم !

آرشیو مقالات ویدئو

“اختصاد” همزمان با ولادت امام رضا (ع) ، فعالیت جدی اش در شوخی را آغاز کرد !