اختصاد

ما با اقتصاد شوخی داریم !

آرشیو مقالات عمومی

سهام عدالت ، عروسی که در عقد بسی داماد است !

“اختصاد” همزمان با ولادت امام رضا (ع) ، فعالیت جدی اش در شوخی را آغاز کرد !

اندر حکایات حذف فقر مطلق در سال ۱۴۰۰ و آقای خاص دولت !

آیا می دانید که از اوضاع اقتصادی کشور هیچ چیز نمی دانید؟

لباس تیم پرشورها ؛ نیازمندیهای همشهری یا بیلبورد تبلیغات ؟

مرور اقتصاد ۹۵ و هر آنچه که امیدواریم در اقتصاد ۱۳۹۶ اتفاق نیفتد