اختصاد

ما با اقتصاد شوخی داریم !

آرشیو مقالات بورس

“اختصاد” همزمان با ولادت امام رضا (ع) ، فعالیت جدی اش در شوخی را آغاز کرد !

قدم به قدم با ورود به بازار سرمایه یا همان بورس خودمان !